Innehåller era frukt- och grönsaksprodukter några bekämpningsmedel?

Vårt sortiment av ekologiska grönsaker odlas utan syntetiska bekämpningsmedel, i enlighet med reglerna för ekologiskt jordbruk. För konventionella grödor används en ytterst liten mängd bekämpningsmedel i de fall där det är nödvändigt för att garantera produkternas höga kvalitet.

Våra grönsaker odlas under de perioder då de är som bäst. Eftersom våra livsmedel fryses omedelbart efter skörd kan vi erbjuda säsongsbetonade produkter året runt.

Vi genomför regelbundna interna kontroller för att garantera att det inte finns några rester från eventuella bekämpningsmedel i våra produkter. Ett externt laboratorium övervakar även bekämpningsmedelsrester med en övervakningsplan som revideras årligen.


Emily Gray

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.